FORDÍTÁS

 

 
 

A CUBE Fordító fordítóiroda (és elődcégei) immáron 10 éves tapasztalattal rendelkezik a hazai fordítási piacon. Ez idő alatt megszerzett tapasztalataink alapján fordítóirodánk legfontosabb és elsődleges célja, hogy hosszú távon biztosítsuk a magas színvonalú, és a piaci igényeknek megfelelő szolgáltatást a fordítás, tolmácsolás és lektorálás terén. A  Cube Fordító fordítóiroda egyaránt szolgáltat multinacionális cégek, magyar kis- és középvállalkozások, valamint magánszemélyek részére is. A fordítóiroda szolgáltatás-kínálatát  a mindenkori piaci környezet elvárásaihoz igazodva, rugalmasan próbáljuk kialakítani annak érdekében, hogy minden általunk kínált nyelvi viszonylatban professzionális nyelvi végtermék szülessen.

Munkatársaink

A CUBE Fordító fordítóiroda a rábízott feladatokat fiatal, dinamikus, felsőfokú végzettséggel és megalapozott nyelvtudással rendelkező munkatársak közreműködésével látja el. A legelső helyet elfoglaló szakértelem és nyelvtudás mellett súlyt fektetünk arra, hogy olyan munkatársakat válasszunk, akik cégünk rugalmas munkabeosztásához alkalmazkodni tudnak.

A mai kor követelményei

tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogya  fordítóknak és fordítóirodáknak a fordítás, tolmácsolás és lektorálás területén a szaktudás, a nyelvtudás, a pontosság, precizitás és megbízhatóság mellett egy sor, a mai üzleti életben fokozottan fontossá vált követelménynek kell megfelelniük. Ezek a dinamizmus, rugalmasság, titoktartás, általános alkalmazkodás a legváratlanabb, legkülönfélébb helyzetekhez. Erre törekedve irodánk a fordításra, tolmácsolásra, lektorálásra vonatkozó megrendeléseiket munkanapokon 8.00 órától 13.00 óráig fogadja, és az ebben az időszakban megrendelt fordításokat, lektorálásokat sürgősségtől és terjedelemtől függően, akár 24 órán belül elkészítjük, ill. tolmács kollégánk adott esetben már másnap segíteni tudja Önöket. Kapacitásunk kiépítésénél arra törekedtünk, hogy a magas fokú minőségi és szakmai követelményeket megtartva a lehető legrövidebb időn belül megbízóink segítségére lehessünk.

A CUBE fordító fordítóiroda az EU tagországok majd minden nyelvén vállal fordítást és tolmácsolást. A CUBE fordító – fordítóiroda nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfeleink megelégedésére az elkészült fordítások mindig határidőre és magas szakmai színvonalon készüljenek el. Erről a fordítóiroda belső minőségbiztosítási rendszere és nagy létszámú fordítói csapata gondoskodik. Fordítóink a megfelelő szakmai tapasztalattal végeznek fordításokat az alábbi területeken:

általános és magán jellegű fordítások EU szaknyelv műszaki
államigazgatás közigazgatás politika
közgazdaság pénzügy, számvitel jog
építőipar/EHS villamosság informatika
irodalom kereskedelem marketing
turizmus telekommunikáció

 

A Cube fordító – Fordítóiroda az alábbi nyelvekről/nyelvekre vállal megbízásokat:

angol német olasz spanyol
francia szlovák cseh orosz

Tolmácsolás

Gyakorlott tolmácsaink, magas szintű nyelvtudással és szakterületeiken nagy tapasztalattal rendelkeznek. A tolmácsolási díjak konkrét ajánlat esetén egyeztetés tárgyát képezik.

Konszekutív tolmácsolás:
Követő tolmácsolás, a tolmács a tolmácsolandó szöveget annak elhangzása után közvetíti a hallgató(k) felé, előzetesen egyeztetett egységekben.

Szinkrontolmácsolás:
Általában konferenciákon, nemzetközi rendezvényeken alkalmazott tolmácsolási forma. A tolmács a folyamatosan elhangzó szöveget – nagy létszámú hallgatóközönség esetében tolmácsberendezés segítségével –  közvetíti a hallgatók felé. Ennek technikai, tárgyi feltételeit ilyen igény esetében megbízó biztosítja.

Utazással egybekötött, több napos tolmácsmunkák esetén a tolmács útiköltsége és ellátása a megbízót terheli.

Komplex kontroll

Az elkészült fordításokat a szöveg teljessége, nyelvhelyessége szempontjából, valamint formai és szúrópróbaszerűen tartalmi szempontból cégünk minden esetben leellenőrzi. Ez a szolgáltatás a mindenkori fordítási díjakban benne foglaltatik, az elkészült fordítás átadását minden esetben megelőzi. Ez azonban nem minősül lektorálásnak.

Lektorálás

Megrendelőink igénye szerint vállaljuk az elkészült fordítások általános lektorálását. Ez magában foglalja az előzőekben említett nyelvhelyességi, formai és tartalmi ellenőrzésen felül a szöveg szóról szóra, a forrásnyelvi szöveggel összevetve történő részletes lektorálását.

Szakmai lektorálás

Megrendelőink kérésére vállaljuk az elkészített fordítások magasan képzett, az adott szakterületen jártas szaklektorok által történő, fentiekben megjelölt módon történő lektorálását.

Hiteles fordítás

Cégünk az erre vonatkozó hatályos jogszabály értelmében (24/1986. (VI.26.) MT rendelet 6/A.§) vállalja cégkivonatoknak és cégiratoknak az irodánk tevékenységi köréhez tartozó  hivatalos uniós nyelvekre/nyelvekről történő hiteles fordítását.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy egyéb esetekben hiteles fordítást a jelenlegi jogi szabályozás értelmében Magyarországon kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda jogosult készíteni (24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. §).

Tanúsítás

Ügyfeleink erre irányuló igénye esetén irodánk díjmentesen vállalja a kész fordítások tanúsító záradékkal történő ellátását.

E tanúsítvány keretében irodánk az elkészült fordítást cégszerű aláírással és bélyegzővel látja el, amelyekkel igazolja és felelősséget vállal azért, hogy az általa elkészített fordítás az eredeti forrásdokumentummal mindenben megegyezik.

Amennyiben a fordítás magyarról idegen nyelvre történik, úgy a tanúsítvány szövege idegen nyelven kerül rá a fordításra.

Javasoljuk tisztelt Ügyfeleinknek, hogy amennyiben valamilyen hivatalos dokumentum (bizonyítvány, igazolás, jogi iratok, banki papírok, stb.) fordítására van szükség valamely magyar vagy külföldi hatóság, szervezet, intézmény számára, úgy pontosan érdeklődjenek afelől, hogy államilag elismert HITELES fordításra van-e szükség, vagy a megegyezőségről szóló TANÚSÍTVÁNNYAL ellátott fordításra. Első esetben a fordítás hitelesítésére az OFFI, illetve cégiratok esetében irodánk illetékes, egyéb esetben a fordítást mi készítjük és látjuk el tanúsítvánnyal.

o.

Normál határidő (max. 10.000 leütés vagy 7 szabvány oldal*/ 24 óra )

Idegen nyelvről Magyarra 2,20 Ft+ÁFA/célnyelvi leütés**
Magyarról Idegen nyelvre 2,50 Ft+ÁFA/célnyelvi leütés

 

Sürgős határidő (több mint 10.000 leütés vagy 7 szabvány oldal*/ 24 óra )

Idegen nyelvről Magyarra 2,40 Ft+ÁFA/célnyelvi leütés
Magyarról Idegen nyelvre 2,70 Ft+ÁFA/célnyelvi leütés

 

* Egy A/4 szabvány oldal 1500 leütést tartalmaz

**Célnyelvi leütés: az elkészült fordítás word szerinti karakterszáma szóközzel együtt.

 

Szakmai lektorálás: adott nyelvpártól és szakterülettől függően a mindenkori ár 50% – 100%-a

Hitelesítési díj: dokumentumonként 5000 Ft+ÁFA (a hitelesítési díj magában foglalja az elkészült hiteles fordítás megrendelőhöz történő eljuttatását is, kizárólag belföldre)

Kedvezményeink:

Mennyiségi kedvezmények:

A mennyiségi kedvezmények szempontjából a forrásnyelvi szöveg terjedelme az irányadó.

50-100 oldal terjedelem esetén  –    5%
100 oldal terjedelemtől                  –  10%

kedvezményt biztosítunk mindenkori árainkból

 

Törzsügyfeleink részére nyújtott kedvezmények:

Állandó ügyfeleinknek a velük kötött hosszútávú keretszerződések alapján a mindenkori árlistában szereplő áraknál kedvezőbb árakon kínáljuk szolgáltatásainkat, ezen kívül szerződéseinkben garantáljuk, hogy a kedvezményes árakat a szerződés időtartama alatt végrehajtott esetleges időszakos áremelések nem érintik.

Ingyenes tanúsítvány:

Ügyfeleink erre irányuló igénye esetén ingyenes tanúsítvánnyal látjuk el az elkészült fordításokat. Erről bővebb tájékoztatást a tanúsítás menüpont alatt találhat.

.

Általános Szerződési Feltételek:

1. A szolgáltatás tárgya

1.1. A CUBE Kft. (továbbiakban: Fordító Iroda) a jelen szerződésben foglaltak szerint vállalja hagyományos, papíralapú dokumentumok, valamint Internetről, e-mailen elérhető anyagok fordítását magyarról idegen nyelvekre és fordítva, általános és különböző szakterületeken.

1.2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, bizonyos kivételek esetén (pl. cégkivonat) nyelvi jogosultsággal rendelkező közjegyző végezhet, így arra a Fordító Iroda nem jogosult.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A szerződés létrejöhet hagyományos módon (megrendelés és visszaigazolás személyesen, faxon, postai úton), vagy elektronikus módon (megrendelés és visszaigazolás e-mailen). A megrendelés során kell meghatározni, hogy mely anyagot, milyen nyelvről milyen nyelvre, milyen határidőre, kéri elkészíteni a Megrendelő, ekkor kell rögzíteni a fizetési feltételeket és a Megrendelő speciális igényeit.

2.2. A Megrendelőlapot Megrendelő kitölti vagy Megrendelő kérésére a Fordító Iroda tölti ki a Megrendelővel lefolytatott előzetes megbeszélések alapján, melyet Megrendelő a megrendelés aláírása előtt ellenőriz. Az árajánlat becsült terjedelem alapján becsült végösszeget tartalmaz. A tényleges fordítási díj alapja a célnyelvi szöveg terjedelme. A Megrendelőlapon feltüntetett árajánlat nem tartalmazza az ÁFÁ-t.

A Megrendelőlapnak valósághűnek és a tényeknek megfelelőnek kell lennie (nyelvek, határidő, tárgy, megjegyzések, szóközökkel együtt számított karakterszám). A karakterszámra a Microsoft Word szövegszerkesztő program az irányadó. A nem a valóságnak megfelelően kitöltött Megrendelőlapból eredő károkért a Fordító Iroda nem vállal felelősséget.

Megrendelő aláírásával igazolja, hogy a Megrendelőlap tartalmát elolvasta, az adatok pontosságát ellenőrizte, jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadta. Érvényes Megrendelőlapnak tartalmaznia kell Megrendelő és a Fordító Iroda aláírását (ha van bélyegzőjét) is.

3. Fordítás, lektorálás

3.1. A Fordító Iroda a megküldött anyagot ellenőrzi, és amennyiben olvashatósági, vagy egyéb a fordítást akadályozó alaki, technikai hibát észlel, haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.

3.2. A Fordító Iroda bevizsgált szakfordítók, mint alvállalkozók, közreműködésével végzi a szolgáltatást törekedve a lehető legmagasabb minőségre, a szakmai és nyelvi teljességre.

3.3. Megrendelő együttműködésével hozzájárulhat a fordítási célnak legmegfelelőbb elkészítéséhez pl. a szövegben szereplő egyedi, egyéni rövidítés, cég hivatalos idegen nyelvű elnevezése, vagy sajátos szakmai terminológia esetén szószedetet ad át a Fordító Irodának, illetve azok értelmezésében segítséget nyújt.

3.4. A Fordító Iroda a forrásnyelv mondanivalóját a fordítást szakmailag és nyelvileg helyesen, a szakterületen jártas szakember számára érthetően fejezi ki a célnyelven.

3.5. A fordított anyagot a Fordító Iroda saját költségén elsősorban e-mailen, vagy a Megrendelő kívánsága szerint faxon, CD/DVD-n vagy 1 db nyomtatott példányban juttatja el.

4. Általános vállalási díjak, határidők

4.1. Nem számít bele a határidőbe az az időtartam, amíg a Fordító Iroda a fordítást a forrásanyag olvashatatlansága, sérülése, vagy egyéb küldési hiba miatt nem tudja megkezdeni és erről a Megrendelőt értesíti.

4.2. A Megrendelő, a teljesítési határidőkről és a vállalási árakról, előzetesen a http://www.cube.hu oldalon található árjegyzékből, vagy a konkrét megrendelés esetén a Megrendelőlapról tájékozódhat.

5. Fizetési feltételek

5.1. A fizetés módja 8 napos banki átutalás, vagy készpénzfizetés.

5.2. A fent meghatározottól eltérő fizetési határidőt a Megrendelőlapnak tartalmaznia kell.

5.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként megfizetni.

6. Hibás teljesítés, felelősségvállalás, kártérítés, Fordító Iroda kötelezettségei

6.1. A Fordító Iroda vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, kijavítási, árleszállítási kötelezettségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt tekinti irányadónak az alábbiak szerint:
A Fordító Iroda reklamációkat a fordított anyag Megrendelőhöz való beérkezésétől számított 5 munkanapon belül fogad el.

Az igény bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt, a kifogásolás okát. Amennyiben a kifogás megalapozott a Fordító Iroda a karakter számokat figyelembe véve kijavítja a kifogásolt részt, a javítás költségeit magára vállalja.

Vita esetén a Fordító Iroda a fordítást közös megegyezés alapján felkeresett független szakértővel (lektorral) ellenőrizteti, véleményezteti, és annak megítélése alapján teszi meg a megfelelő intézkedéseket (a reklamáció elutasítása, javítás, esetleges kártalanítás vagy árengedmény). Amennyiben a reklamáció megalapozatlan a szakértő költségeit a Megrendelő köteles vállalni.

6.2. A Fordító Iroda nem vállal felelősséget a következőkben felsoroltakért:

az abból eredő hibákért, hogy Megrendelő a 3.3-ban jelzett lehetőségével nem élt vagy hibásan adott tájékoztatást,

»»» a forrásnyelv megfogalmazásában és tartalmában fellelhető kétértelmű megfogalmazásokért, gondolatokért,
»»» a forrásanyagban fellelhető alaki, technikai (pl. file sérülés, olvashatatlanság stb.) és tartalmi hibákból eredő határidőcsúszásokért, károkért,
»»» a forrásanyag hibás, késedelmes megküldéséből, a küldés során való elveszésből, megrongálódásból, megsemmisülésből eredő károkért,
»»» a forrásanyag szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért,
»»» egyéb a Fordító Irodának nem felróható késedelmes teljesítésért, károkért.

A Megrendelő a fordítás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet a Fordító Irodával szemben, amennyiben a kijavítást igénybe vette, de az eredményre nem vezetett.

A Fordító Iroda maximum a vállalási díj mértékéig vállalja az igazolt károk megtérítését. A teljesítéstől számított hat hónapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető.

A Fordító Iroda kártérítési felelősségét arra tekintettel korlátozza, hogy az általa nyújtott fordítás nem hiteles, és a fordítás szakmai és nyelvi teljessége nem igazolható konkrét tények alapján, értékelése alapot ad a személyes meggyőződésekre, értelmezésekre.

7. A szerződés megszűnése, Megrendelő kötelezettségei

7.1. A Megrendelő és a Fordító Iroda között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart. Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik.

7.2. A Megrendelő a szerződéstől a Fordító Iroda igazolt költségének és kárának megtérítése (azaz az addig elvégzett fordítási munka kifizetése) mellett bármikor elállhat, a fordítás elfogadása után azonban Fordító Irodát a fordítási díj megilleti, kivéve, ha a Fordító Iroda a fordítást határidőre nem végezte el, a kijavítást alapos ok nélkül megtagadta, vagy jelen szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

7.3. A Fordító Iroda akkor mondhatja fel a szerződést, ha Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.

8. A szerződés érvényessége, hatálya

Egyéb megállapodás hiányában a megrendelések teljesítésére a megrendelésben és visszaigazolásban foglaltakon kívül az itt közölt Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

A Felek ezektől közös megegyezéssel írásban eltérhetnek. Jelen Általános Szerződési Feltételek visszavonásig érvényesek.

9. Záró rendelkezések

9.1. Felek kötelesek a szerződés tárgyának teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan felmerülő problémáról, mely a teljesítést akadályozza, korlátozza, vagy késlelteti. A szerződés hatálya alatt írásbeli tájékoztatásnak illetve közlésnek számít az e-mail váltás is.

9.2. Megrendelő és a Fordító Iroda kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint minden olyan adatot, információt, tényt mely harmadik, illetéktelen személy tudomására jutása felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőrizni és tartózkodni minden olyan magatartástól, mely a másik, vagy harmadik fél hírnevét rontja vagy ronthatja illetve amely gazdasági érdek sérelmet okozhat.

9.3. Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek – értékhatártól függően – a Fordító Iroda székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.